Obecní úřad SYMPATIE.

Nezvyklý   nadpis? Proč?
Miss sympatie se vžilo, proč by nemohl existovat tento titul! Obecní úřad Okoř si to zaslouží.
Najdete jej v blízkosti Prahy a hradu Okoř. 
Jak vidíte na fotografii, je hezký, malý, úhledný, čistý  a nedovoluje rozbujení byrokracie.
No, řekněte, nevzbuzuje Vaše sympatie

Hrad OKOŘ


Hrad Okoř byl postaven okolo roku 1350. Dal jej postavit člen patricijského rodu Rokycanských -pražský měšťan František. Hrad se chlubil krásnou raně gotickou kaplí, jejíž zbytky jsou v přízemí velké věže. Tato věž se tyčí v čele hradu nad příkopem jako protáhlý hranol . Původně byla spojena s palácem a obvodní zdí nádvoří. Okolo hradu byl rybník. Po jeho břehu se táhlo vnější opevnění hradu s nízkými pozdně gotickými dělovými baštami. 
Dnes zřícenina připomíná návštěvníkům zašlé dávné časy.


Hana Daňková