Proč opice nemluví?

Opice jsou mistry v napodobování člověka. Odpozorují jeho konání a dají se vycvičit k různým úkonům.
Je pozoruhodné, že řeč a zvuky člověka opice neopakují.
Tuto otázku snadno vyřešili afričtí domorodci takto: opice nemluví proto, že by je lidé považovali za sobě rovné a nutili je k práci. Tedy nemluví, protože jsou chytré.

A jaké je vysvětlení přírodovědců?

zajim_priro_9.jpg (12653 bytes)Mozek opic je malý, i největší gorily mají mozek zhruba poloviční než člověk a málo vyvinutý. Podmínkou řeči je bohatost představ a jejich spojování. Řeč vyžaduje zároveň součinnost jiných orgánů. Předpokladem artikulované řeči jsou vyvinutá mluvidla, k pohybu úst je třeba svalů upevněných na bradě. Bradu nemá žádný tvor kromě člověka.

Centrum řeči je v mozku, u opic toto centrum chybí. Je zajímavé, že u lidí - praváků je toto centrum v levé polovině mozku v blízkosti centra, ovládajícího pravou ruku, u lidí – leváků je centrum řeči v pravé polovině mozku poblíž centra, ovládajícího levou ruku. Z tohoto je zřejmé, že řeč má určitou souvislost s prací. Také první řeč byla posunková a postupně při práci se vyvíjela bohatost artikulované řeči.

Tedy afričtí křováci měli trochu pravdu ve svém výkladu, proč opice nemluví, jenže v postupu obráceném. Kdyby opice pracovaly, možno by se naučily mluvit.