Proč nespadne pták, který usnul na větvi?

Mnoho ptáků a taky domácí slepice spí na větvích a na bidýlkách. Napadlo vás, proč nespadnou?
Pevná poloha ptáka je způsobena k tomu přizpůsobenými šlachami na nohou. Ptačí noha se usednutím skrčí a šlachy se napnou tak, že stáhnou prsty, které se jakoby uzamknou, sevřou. Otevřou se jen tehdy, když pták povstane.   (Na obrázku šlaha je hnědá)

zaj_prir_7.jpg (20473 bytes)Kromě tohoto má ptačí noha ještě další „zařízení“.
Ptačí nohy vespod jsou v řadách pokryty polokruhovitými vystouplými hrudkami, seřazenými v řadách. Obr.2.
Ty se v sedící poloze vtlačí do šlach, na jejichž povrchu jsou rýhy –obr.3. Tento princip připomíná vtlačení knoflíků do dírek.

 


Podobné „zařízení“ mají na prstech také některé stromové opičky.