Poštovní holubi

     K přepravě rychlých zpráv se také dají použít poštovní holubi.
Nejstarší zprávy vypravují, že holubů využívali už dávní Féničané na svých zámořských cestách k posílání rychlých poštovních zpráv.
Arabové při svých výpravách v Asii a Africe je užívali jako válečné zpravodaje.

V Evropě se holubí pošta osvědčila v prusko-francouzské válce . Paříž byla obléhána Prusy a veškeré spojení s venkovem bylo znemožněno. Ministerstvu války byli nabídnuti poštovní holubi.
Návrh byl přijat a 200 holubů bylo balonem přepraveno z různých míst na venkově do Paříže. Holubi přepravili na venkov sto tisíc důležitých depeší. Bylo to umožněno také tím, že v téže době fotograf Dagron mikroskopicky zmenšil psaný nebo tištěný text tak, že jeden holub mohl na jemném svitku blanky přenést dlouhý text.
Poštovních holubů se užívalo také v první světové válce, kdy byla některá území odříznuta od vojenského velení.

Poštovní holub se vyznačuje dokonalým zrakem a výbornou místní pamětí. Říkáme, že má dobrý orientační smysl. Najde cestu do svého domova i na vzdálenost 500 km a více, a to i z neznámých míst. Je zajímavé pozorovat, jak se orientuje. Vyletí nejdřív do výšky a poletuje v kruzích stále větších a větších, létá v kličkách až najednou zamíří k cíli.

Poštovní holub se k tomuto výkonu musí cvičit, zalétávat na stále větší vzdálenost.
Pozoruhodná je také rychlost těchto holubů. Letecký výkon je jeden kilometr za každou minutu. Dobrý poštovní holub uletí z Prahy do Brna za dvě hodiny.
Přeborníci jsou schopní letět i na vzdálenost tisíc kilometrů.

Chovat poštovní holuby je i dnes pěkná záliba.