Kočky - šlechta mezi zvířaty?

zaj_prir_10.jpg (26683 bytes)Povšimli jste si vznešeného chování domácích koček? Jakou elegantní chůzí působí ve srovnání s jinými zvířaty!

Kočka je jediným domácím zvířetem, které se nedá uvázat, nedá si od člověka nikdy poručit, ani přinutit k  nějaké práci. Je statečná, postaví se i mnohem většímu útočníku na odpor. Její pohybové schopnosti jsou obdivuhodné.

Kočka pochází ze země faraonů, z Egypta a podle pověstí je původu božského.
V starověku uctívali v Egyptě bohyni lvů Bats, která měla dívčí tělo a hlavu kočkovité šelmy.
Egypťané k její poctě chovali v chrámech lvy. Jenže se lvy byly v chrámech potíže, a tak se uctívači bohyně museli ohlédnout po nějaké menší kočkovité šelmě. Našli ji v příbuzné lva – kočce plavé, která žila divoce v horním Egyptě.

Tyto kočky nabídli své bohyni místo lvů. Kočkám se v chrámech zalíbilo. Byly hýčkány a dobře opatrovány, všemi lidmi ctěny. Dokonce po smrti byly mumifikovány a jejich mumie ukládány do hrobek. V hrobkách starých dva tisíce let se našly mumie zdomácnělých koček skvrnitých i bílých. V přírodě měly kočky barvu šedavou.