Zajímaví pavouci

zaj_prir_11.jpg (9260 bytes)

Proč mají pavouci tolik noh?
Pavouci jsou samá noha, mají jich osm, zatímco hmyz jich má jen šest. Hmyzu slouží nohy výhradně k pohybu, ale pavouk nohami hmatá, nemá tykadla. Zvučí-li v blízkosti pavouka moucha, rozechvějí se brvy na jeho nohou. Zadní nohy užívají pavouci ke spřádání pavučin. Mají na nich k tomuto účelu hřebínky a háček, někteří pavouci dokonce pomocí brv na nohou vyluzují jemné zvuky podobně jako kobylky.

Pavouk – prorok počasí.
Přestanou-li pavouci tkát své pavučiny, s určitostí nastane deštivé počasí. Pavouci musí se svou pavučinou šetřit, jejich zásoba není nevyčerpatelná. Pavučina se trhá, když navlhne a vítr ji snadno roztrhá. Na pavučině závisí život pavouků, proto s ní musí dobře hospodařit.

Okolo pavouků existuje mnoho bájí a pověr.
Moudrý král Šalomoun dával svým dvořanům pavouky za vzor pilnosti, skromnosti a dovednosti, nedovoloval, aby pavučiny byly ničeny.
Řecká báje vypravuje, že pavouci jsou potomky královské dcery Arachné, která zvítězila v tkaní nad bohyní Athénou. Za toto byla zakleta v pavouka, a odsouzena k tomu, aby dnem i nocí tkala. I mohamedáni prokazují pavoukům úctu., protože pavouk zachránil Mohameda na jeho útěku z Mekky do Mediny. Mohamed se skryl svým pronásledovatelům v jeskyni. Nežli jeho nepřátelé k jeskyni došli, byl její vchod zatažen hustou pavučinou. To byl pro ně důkaz, že do jeskyně nikdo nevkročil.