Konec obrovského vynálezu!

Technologie Morseovy abecedy vyřazena z oficiálního provozu!
Námořnictvo má jinou komunikaci!

Dnes, v době daleko lepších způsobů komunikace už tato zpráva téměř není zajímavá. Připomeňme si "morseovku".
Objev Američana Samuela Morseho v roce 1837 silně zasáhl do datel.jpg (10473 bytes)komunikace lidí, námořníků i jiných profesí. Tečky a čárky, které se daly vyťukávat i přenášet jako elektrické i světelné impulzy, podmínily vznik telegrafu, který byl mnoho let využíván v poštovním provozu i na železici.

Samuel Morse sestavil z teček a čárek abecedu, kterou se můžete dorozumívat. Dá se jí snadno naučit. Velmi nám pomůže, když si jako pomůcku pro každé písmenko vybereme slovo se stejnou délkou slabik a příslušným počátečním písmenem. Například písmeno D je v této abecedě představeno takto: čárka tečka tečka (-..) což odpovídá slovu dálava. (Slabika dlouhá, krátká, krátká).

Přinášíme vám tuto abecedu, zvanou morseovka, třeba se vám bude hodit na "tajné" dorozumívání s kamarády. Vaši zprávu můžete ve tmě přenášet baterkou!

A .-      B -...      C -.-.      D -..  

E .      F ..-.      G - -.      H ....

I ..      J .- - -      K -.-      L .-..

M - -      N -.       O - - -      P .- -. 

R .-.      S ...       T -       U ..-  

V ...-      W .- -      X -..-  

Y -.- -      Z - -..

Tečka je  .-.-.-

Začátek vysílání -.-.-

Konec vysílání  .-.-.