Buškův hamr

Co je to hamr?

Je to v podstatě dílna, ve které se opracovává kov podobně jako např. u kováře. Podstatný rozdíl je v tom, že jeho hlavní součásti – buchar a bruska jsou poháněny vodní silou.
zajim_techn_3x.jpg (11485 bytes)Hamry stávaly kdysi v chudých krajích s málo rozvinutým průmyslem. Sloužily většinou k výrobě různého kovového zemědělského nářadí. Toto dnes již téměř zapomenuté řemeslo se např. dlouho udrželo v málo průmyslově rozvinutém kraji Novohradských hor v jižních Čechách.


    Dnes je několik zachovaných hamrů již jen technickou památkou a atrakcí pro turisty, kde se můžeme seznámit s řemeslem našich předků.
    Buškův hamr stojí nedaleko městečka Trhové Sviny. Byl postaven v roce 1780 zajim_techn_3x1jpg.jpg (7502 bytes)a od roku 1820 až donedávna zde žila rodina Bušků. Hamr má 3 vodní kola, na něž dopadá voda z náhonu potoka. Síla vody je převáděna na kola a odtud na pohon brusky, velkého bucharu ve tvaru kladiva - tzv. kobyly a na dmychadla - měchů, které vhánějí vzduch do kovářské výhně. Výheň sloužila k nažhavení železa, aby bylo kujné.
zajim_techn_3x2g.jpg (9240 bytes)K výbavě patřilo kovářské nářadí – kladiva, kleště, které si hamerníci vyráběli sami. Jako materiál se používaly části vyřazených železničních kol.
Hamr byl rekonstruován v letech 1992-5 a zpřístupněn veřejnosti. Součástí expozice je prohlídka domu náležejícího k hamru, s lidovým nábytkem a jiným dobovým vybavením domácnosti hamerníků z 18 -19. století.
Tím, že je dodnes plně funkční a také pro svou zachovalost patří Buškův hamr k nejvýznamnějším technickým památkám tohoto druhu v Evropě.

Článek-Foto Eva Pazourková