Zombie

Podle knihy Ivana  Mackerleho: Tajemství pražského Golema.
(Ivan Mackerle je cestovatel a spisovatel, který se zabývá tajemnými a záhadnými jevy.)

zajim_udalo_11_robot.gif (9942 bytes)Dějiny zaznamenávají odvěkou touhu člověka vyrobit si umělého pomocníka, bytost, která by za něho  pracovala a slepě plnila jeho rozkazy.
Dnes, v době elektroniky jsou to čím dál  dokonalejší roboti, určeni k různým speciálním i velmi složitým úkonům.

 

V minulosti najdeme mnoho příkladů, kdy se lidé snažili vytvořit si svého pomocníka a sluhu.
Ve staroegyptských hrobkách se nacházeli tak zvaní "vešebti", sošky, které měly podobu zemřelých. Staří Egypťané věřili, že život na zemi je pouze malou částí života člověka, věřili v život posmrtný. Člověk obživne, a oživí se zároveň jeho sošky do podoby sluhů, které budou pracovat místo něho.
Vešebti byli vyrobeni z vosku, ze dřeva, hlíny i z kovu, byli velcí jen několik centimetrů, ale Egypťané si představovali, že v záhrobním životě dorostou do životní velikosti.
    Velmi zvláštním jevem jsou tajemné praktiky čarodějů - vúdú.
Jistě jste slyšeli slovo ZOMBIE.
Podle pověstí čarodějové oživovali mrtvé, aby tito sloužili jako otroci - zombie.
Zombie byly viděny v amazonské džungli, na dálném východě, ale především na ostrově Haiti v karibské oblasti. Tam zombie vytvářejí  čarodějové a znalci praktik vúdú, což je tajemný náboženský kult haitských černochů.
Tento kult byl odvozen z kultu afrického kmene Fon v jižní části Benimu, a na Haiti se dostal s černošskými otroky, vyváženými z Afriky.
Podle náboženství vúdú čaroděj může lidskou duši od těla oddělit a člověk se pak stává zombií. Zjednodušeně řečeno, zombie je hmota těla  bez rozumu. Dá se vycvičit na stereotypní práci, kterou vykonává bez přemýšlení, většinou se stává otrokem na třtinových plantážích. Rituály vúdú se přísně tajily, informace o zombiích jen pomalu pronikaly na veřejnost.
Zní to velmi fantasticky, ale obyvatelé Haiti v existenci zombií pevně věří. Nebojí se jich, ale mají strach, aby po své smrti nebyli v zombie proměněni.
     Angličan Wiliam Seabrook si v třicátých letech tyto pověsti chtěl ověřit přímo na Haiti. Nevěřil v existenci zombií. Podařilo se mu spřátelit s domorodci, kteří mu  ukázali několik zombií, pracujících na poli. Toto setkání na Seabrooka silně zapůsobilo. Událost  popisuje takto…"…můj první dojem byl, že vidím něco podivného a nepřirozeného. Označení lidé se namáhali  jako zvířata, jako automaty. Nemohl jsem jim vidět do tváří, musel jsem se skrčit. Tyto tváře neměly vůbec výraz. Můj průvodce se dotkl ramene jednoho z nich. Poslušně se vzpřímil, a jeho oči mně způsobily šok. Byly nevidoucí, na nic neupjaté, absolutně neschopné výrazu... "
Přesto nakonec Seabrook v zombie neuvěřil. Pokládal je za šílence a idioty, kteří byli bitím donuceni k práci.
Jenže mnoho domorodců ho přesvědčovalo, že v zombiích často poznali člověka, který byl před jejich očima pohřben.
Jak se nakonec vysvětluje existence zombií ?

Haitští čarodějové svoji magii tajili, přesto byl odhalen způsob, jak zombie vznikla. Tomuto jevu věnovalo pozornost mnoho psychiatrů. Ředitel psychiatrického ústavu dr. Lamargue Douyon mnoho let pečlivě studoval tento problém, a prošetřil několik zombií, které byly  náhodou převezeni na jeho kliniku.
Nakonec dospěl k názoru, že zombie jsou lidé, kteří se pohybují v hlubokém tranzu, ve stavu těžké otravy jedy a drogami rostlinného i živočišného původu. Čarodějové se v těchto jedech dobře vyznali.
Zombiemi se stali většinou nepohodlní lidé, které čarodějové zneužili ke svým praktikám.  Okolí museli přesvědčit, že dotyčný člověk zemřel. Takovému člověku čaroděj  podstrčil jídlo, do kterého byly přimíchány látky, jenž způsobují příznaky klinické smrti.
U oběti tak nastává stav strnulosti, životní pochody jsou zpomaleny na minimum,   člověk je považován za mrtvého a pohřben. Čaroděj se však postará, aby byl včas vykopán a oživen zvláštním způsobem.
Existuje řada historek o jejich oživení. Po oživení prý mají vlivem drog velkou sílu, musí být ihned svázáni. Jsou okamžitě nakrmeni pastou ze sladkých brambor, do které jsou přimíchány látky, které způsobí ztrátu paměti a halucinace. Zombie se tak dostává do hlubokého tranzu, bez paměti, bez vůle a bez schopnosti komunikovat s okolním světem. Na příkaz svého majitele vykonává těžkou fyzickou práci, nevyžaduje za ni odměnu, a ani se nesnaží uprchnout. Podmínkou však je, že stále dostává potravu s drogami.
Vyskytly se případy, kdy požitím jiné potravy zombie zjistila, že se jí vrací vědomí a uprchla. Právě tyto případy pomohly fenomen zombií objasnit.
.