Ničivá povodeň 

Člun v ulici Prahy - Karlína

Naši republiku postily ničivé povodně. Rozvodnily se největší řeky - Vltava a Labe i jejich přítoky. Podobná katastrofa se stala před více než sto lety. O ní se můžeme jen dočíst v knihách, protože žádný pamětník této povodně už není naživu. 
O povodni jsme slyšeli z televize a rozhlasu. Začala v Jižních Čechách. Voda zaplavila město České Budějovice, Krumlov a všechny vesnice okolo. Voda má ohromnou sílu. Smetla vše, co jí stálo v cestě. Auta i celé domy. Lidé před ní museli utíkat do bezpečí. Několik lidí však zahynulo. 
Pršelo, a vody přibývalo. Ta ve Vltavě se hnala na Prahu. Zvědaví lidé stáli na mostech i na břehu a nevěřili, že se voda vyleje ze břehů. Mnozí nedbali výzvy záchranářů, aby se evakuovali ze svých domů. Až když bylo zle, byli rádi, že jim záchranáři na loďkách pomohli.


Zřizovala se evakuační centra ve školách a na jiných bezpečných místech. Centra se rychle naplňovala lidmi, kteří bydlí v blízkosti Vltavy. Byly jich tisíce. 
Voda zalévala domy ve čtvrtích u Vltavy, nepomohly pytle s pískem, které jí lidé stavěli do cesty. Jedině účinné byly protipovodňové zábrany, postavené jako hráze na břehu Starého pražského města. Zachránily Staré město a mnoho památek před zničením. 


 

U zastávky autobusu 

Povodeň postihla i zoologickou zahradu. Její pracovníci nestačili zachránit všechna zvířátka. Mnoho jich zahynulo. Životem zaplatili velká zvířata, slon i hroch. Uplavali lachtani. Dva z nich se podařilo chytit, ale jeden, jménem Gaston, plaval po Labi až do Německa. Celých 400 kilometrů. Když ho chytili, byl vyčerpán a možná i poraněn. Už nepomohla péče, kterou mu němečtí zvěrolékaři věnovali, Gaston zahynul.
Zatím voda protékala Vltavou do Labe, jehož hladina byla také hodně vysoká. Když se podíváme na mapu, vidíme, kolik vesnic a měst "navštívila" voda na své ničivé pouti přes celé Čechy, až na hranici s Německem. Tam pokračovala stejně ničivě, jako u nás. Všude zanechávala spoušť a hrůzu.

Tady byla silnice

Ničivá povodeň byla  nejen v Čechách, ale i na jižní Moravě.
Lidé přišli o své domy a vše, co měli. Zničená jsou pole a úroda na nich. Silnice a mosty na mnoha místech jsou zbořené. Za vodou zůstalo bahno, ve kterém jsou spousty zárodků nemocí. Vše se musí umývat a desinfikovat, aby se nemoci nerozšířily.
Naše země utrpěla mnoho škod, některé se dají penězi nahradit, jiné ne. 
Obnovení domů, silnic a mostů bude stát mnoho miliard korun a obrovskou práci. 
Na závěr musíme  vzpomenout hrdinskou práci hasičů a záchranářů. Kdyby jich nebylo, škody na majetku i na životech by byly daleko větší. Hasiči, jako vždy se osvědčili. V každé tíživé situaci ihned ví, co mají dělat. Je to nejlépe organizovaný spolek v naší zemi. Patří jim velký dík.

Pište nám, jak zasáhla povodeň do vašeho života. Uvítáme články dětí z Moravy i Čech.