Předpisy bezpečnostní
o řízení a jízdě vozidel automobilních


Nařízení c. k. místodržitele v království Českém ze dne 29. ledna 1900, č. 10351. kterým se pro toto království s vyloučením Královského hlavního města Prahy a pražského policejního rayonu vydávají prozatímní ustanovení o jízdě vozy automobilními a koly motorovými na veřejných silnicích a cestách, a to pokud se týče silnic a cest neerárních ve shodě se zemským výborem království Českého.

Nařízení ze dne 29. ledna 1900.

Předpisy bezpečnostní o řízení a jízdě.
§ 21.
    Řídič nesmí vozu automobilního (kola motorového) opustiti, pokud stroje nezarazil a brzdy nepřitáhl, a také potom nesmí jej nechati státi na ulici, není-li to nezbytně nutno.
    Též se má řídič postarati o to, aby osoby nepovolané nemohly jeho vozidlo v pohyb uvésti.
§ 23.
    Rychlost jízdy nesmí býti v uzavřených osadách větší, než kolik obnáší rychlost koně v čerstvém klusu.
    Vně osad uzavřených může býti rychlost jízdy o něco zvětšena, pouze však na rovných, širokých a málo oživených silnicích po rovině.
§ 24.
    Rychlost jízdy budiž zmenšena a bylo-li by toho třeba, vůz automobilní (kolo motorové) zcela zastaven, lekají-li se blížením takového vozu koně a jinaká zvířata a mohly-li by se tím způsobiti nepořádek nebo neštěstí.

§ 25.
    O trzích, v úzkých ulicích, kde dva vozy vedle sebe nemohou jeti, dále kde silnice jest zahražena, v prudkých zatáčkách silničních a na křižovatkách, na mostech, jež nejsou zbudovány veskrze ze zdiva, na prudkých srázích silnic atd., nesmí se jezditi rychleji, než jak jde chodec.

§ 26.
    Výstražné znamení budiž v případu potřeby dáno vždy včas.


Z CD ROM Cesta časem do roku 1900