Zatykače

C.k. policie pátrá po zločincích.

Křídlo Josef, trestanec, r. 1862 v Lochenici, okres Hradec Králové, rozen, tamtéž příslušný, svobodný, nádenník, 1.68 m vysoký, prostředně silný, černých vlasů, hnědých očí, podlouhlého nosu, širokých úst, oholený, krátce přistřižených vlasů, má levou ruku ochromenou, jenž rozsudkem ze dne 4. září 1900 pro zločin veřejného násilí ku 9měsíčnímu těžkému žaláři byl odsouzen, uprchl dne 15. září 1900 z práce. Při dopadení budiž sem dodán.
    (C. k. krajský soud v Hradci Králové, 15. září 1900)

Petz Rudolf, svob., bývalý redaktor německo-národních lidových novin v Kraslici r. 1867 v Mostě n. M. roz., do Št. Hradce přísl. syn Josefa a Aurelie Petzové, malý, zavalitý tmavohnědých vlasů, hnědých očí a obočí malého tmavohnědého kníru, ovální brady plného obličeje, mluví německy, oděn v tmavý oblek, šedý svrchník a černý měkký klobouk a Kohlert František, svobodný, bývalý komptoirista, roz. r. 1877 v kraslici, tamtéž příslušný, syn Václava a Marie Kohlertové pijan lihových nápojů, prostředně velký zavalitý, světlých vlasů a obočí, modrošedých očí, ovální brady, plného bezvousého obličeje, mluví německy, anglicky a poněkud francouzsky, oděn v tmavomodrý oblek, světlý svrchník, šněrovací botky a černý měkký klobouk, jsou podezřelí, že dne 19. srpna 1900 při oslavě 70letých narozenin Jeho Veličenstva císaře Rakouského veteránským spolkem v kraslici hudbou a budíčkem odbývané, zpíváním písně a potupnými výkřiky úctu k jeho Veličenstvu císaři Rakouskému porušili, pročež pro zločin uražení Veličenstva sem dodáni budtež.
(C. k. krajský soud v Chebu, 11. Září 1900.)

Kobrová Anna, roku 1884 v Jablonci n. J. rozená, tamtéž příslušná, dcera řezníka Filipa Kobra ze Sklenařic, okres Jilemnice, uprchla z domova vzavši s sebou obnos přes 200 K, zlaté dámské hodinky s takovým dvojitým důstojnickým řetízkem v ceně 80 K, zlatou brož (srdce) s takovým slabým pancéřovým řetízkem na krk v ceně 20 K. a rozličné šaty. Táž jest prostředně velká, štíhlá, má hnědé vlasy a obočí, velké šedé oči, ostrý pohled, podlouhlý snědý obličej, velký špičatý nos, špičatou bradu, mluví česky a německy. Kobrová Anna nejspíše se nyní zdržuje u cirkusu Hermannova z Broumova. Budiž po ní pátráno a kladný výsledek sem oznámen.
(C. k. četnická stanice v Jablonci n. J., 16. září 1900)

Neznámá mladá ženština, prostřední postavy, modrých očí, jemné pleti, oděná v černou sukni, černý žaket, malý tmavý uzavřený klobouček, děvčeti z obchodu podobná, odevzdala dne 28. března t. r. Pavlíně Šafránkové v Holešovicích bydlící bez dalších udání asi 5 měsíců staré děvčátko, které se dle udání Karolina nazývati má, do opatrování a slíbila, že druhého dne další vyjedná. Tato ženština více však nepřišla, pročež po ní bedlivě pátráno a kladný výsledek sem sdělen budiž.
(C. k. polic. ředit. v Praze, 19. dubna 1900.)

Zběhové.
kteří při postižení nejbližšímu voj. úřadu odevzdáni buďtéž.

Breuer Josef Jindřich, dragoun na dovolené 8. pluku dragounského, roku 1877 rozen, do Chrastavy, okres Liberec, příslušný, zámečník.
(C. a k. dragounský pluk č. 8 v Pardubicích, 24. dubna 1900.)

Horák Josef vulgo Malek, dragoun 8. dragounského pluku, r. 1875 rozen, do Stánu, okres Chrudim, příslušný čeledín.
(C. a k. dragounský pluk č. 8 v Pardubicích, 21. dubna 1900.)
15. Filanovský Josef, r. 1878 ve Vídni rozen, do Josefova, okr. Dvůr Králové n. L., příslušný, nedostál povinnosti vojenského odvodu, pročež vypátrán a pobyt jeho sem oznámen budiž.

Štastný Jan, chovanec spolku ku blahu propuštěných káranců, roku 1885 v Nymburce rozen, do Nové Husiny, okres Jičín, příslušný, pekařský učeň, utekl dne 7. července 1900 z učení a potuluje se. Týž jest štíhlý, má světlé vlasy, modré oči a byl oděn v modrou kazajku a šedé kalhoty.
(C. k. polic. ředit. v Praze, 25. května 1900.)

Mrtvola neznámého muže byla dne 8. května t. r. z Vltavy "na Maninách" vytažena. Muž ten byl 35-40 r. stár, prostřední, tělnaté postavy, měl kaštanové vlasy, kulatý obličej, špičatý nos, špatné zuby, krátký hnědý plnovous, oči k nepoznání, byl oděn v červenou trikotovou košili, trikotové podvlékačky, modré ponožky, 1 šedě pruhovanou a 1 bíle modře pruhovanou kazajku, černou vestu, staré střevíce a měl kolem pasu řemen. Mrtvola nalézala se nejspíše 4-6 neděl ve vodě. Po totožnosti muže tohoto budiž pátráno a kladný výsledek sem sdělen.
(C. k. polic. ředit. v Praze, 22. května 1900.)

(C. k. okresní hejtm. v Král. Dvoře n. L., 27. června 1900.)
Hejhal František, zedník, příslušný do Ratiboře, okres Milevsko, prostřední postavy, tmavých vlasů a očí, tmavého kníru, má bradavici na krku, posléz co pasák ve dvoře v Dolní Krči zaměstnaný, opustil svou v Dolní Krči bydlící rodinu, zanechav ji v bídě. Budiž po něm pátráno a pobyt jeho sem oznámen.
(C. k. polic. ředit. v Praze, 6. července 1900.)

Klaus František, nádenník, do Klatov příslušný, posléz v Klatovech, a Bartoš Jan, nádenník, do Klatov příslušný, posléz u České Lípy, buďtež pro podezření z krádeže uhlí vypátráni a jich pobyt sem oznámen.
(C. k. okr. soud v Klatovech, 14. září 1900.)

V Praze, dne 9. srpna 1900.

K obvodu povinní,
Jichž pobyt budiž vypátrán a sem oznámen.
    48. Sosna František, hudebník z Cehnic, roz. r. 1878.
    49. Švec Josef, horník ze Slatiny, rozen roku 1878.
    50. Švehla Jan, truhlářský pomocník z Komšína, roz. r. 1878.
    51. Vonášek Karel, nádenník z Mečíchova, roz. r. 1878.
(C. k. okresní hejtmanství v Strakonicích, 6. srpna 1900.)

Smolíková Františka, služka, budiž pro zločin krádeže, spáchaný v měsíci září 1899 na Marii Kordové na Smíchově, sem dodána, Táž jest asi 18 r. stará, příjemného zevnějšku, prostřední, štíhlé postavy, má polodlouhý bledý obličej, plavé vlasy a malé, poněkud rozbolavělé oči.
    (C. k. zemský co trestní soud v Praze, 5. ledna 1900.)

Schindler Jan, budiž pro zločin veřejného násilí, spáchaný nebezpečným vyhrožováním a pro přestupek zlomyslného poškození cizího majetku, sem dodán. Týž jest r. 1856 v Horním Slavkově, okres Falknov, rozen, tamtéž příslušný, svobodný, lamač kamene a stavební dělník, prostředně velký, silný, zavalitý, má tmavosvětlé vlasy, hnědé oči, podlouhlý nos, zrzavý, v retních koutkách poněkud dolů visící knír, nosil posléz šedohnědý dělnický oděv a má vždy vysoké boty; týž jest silný piják kořalky a mluví nosem. Schindler Jan jest obviněn, že 2. listopadu 1899 Kateřině Süssnerové, Františce Wildové a Františku Lohwasserovi poraněním na těle vyhrožoval v úmyslu, aby tyto v strach a nepokoj uvedl, dále, že v tom samém čase zlomyslným způsobem nábytek Judity Rödigové poškodil.
    (C. k. krajský soud v Chebu, 2. ledna 1900.)

Koubek Václav, 43 r. stár, majitel usedlosti a obchodník koňmi, ze Stříteře u Branšova, okres Pelhřimov; pohřešuje se od 17. dubna 1900. Toho dne zúčastnil se trhu na koně v Táboře a odebral prý se též na trh do Budějovic. Jelikož měl větší obnos peněz u sebe, stává domněnka, že někým byl o život připraven, Koubek jest velký, prostředně silný, má snědý, hladce oholený obličej, černé vlasy, malou jizvu na nose a byl oděn v modravý kabát, takovétéž kalhoty a hnědý měkký klobouk. Měl sebou 2 zelené koňské přikrývky.
    (C. k. četnická stanice v Novém Rychnově, 27. dubna 1900.)