Nová efektivní metodika VÝUKY

Řada výukových CD-ROM "Chytré Dítě" přináší nový pohled na výuku. Tituly jsou výsledkem dlouholeté práce a zkušeností z různých typů škol a dají se stručně vystihnout slovy moderní výuka a efektivita.
CD-ROM musí mít jinou metodiku než má učebnice. Je nesmyslné na CD kopírovat učebnice, jak se to ve velké míře děje. Pokud má CD plnit funkci nové moderní učební pomůcky, musí objevovat novou metodiku, která by dětem usnadnila zvládnout víc než učebnice a především jinak a rychleji než učebnice.

Východiskem vzniku CD o matematice bylo:
1. To, že se matematika stala těžkým, nezáživným a neoblíbeným předmětem i když z jiného pohledu by to mohl být předmět nejsnadnější.

2. Současné množství učebnic a jiných textů matematiku „zašmodrchávají“ místo aby z ní vytvořily jasnou a čistou nauku, oproštěnou od balastu mnoha příkladů a násilných „kreací“, které učebnice obsahují a zamlžují podstatu matematiky.

3. Poznatek, že matematiku se musí dítě učit jinak a to už od první třídy.

Tituly „Než začne matematika“ a „Matematika 1“ jsou úvodem a začátkem takové výuky.

POČÍTÁNÍ A PRACOVNÍ LISTY

Matematika degradovala na snůšku početních příkladů, které se musí umět, aby se žák dostal na další školu, vykonal maturitu a tak dále. Matematika není počítání, počítání je na úrovni naučení básniček a nemá nic společného s matematickým myšlením.
Rovněž tak vypočítané a pěkně vybarvené pracovní listy nic nevypovídají o znalosti matematiky. Mohly by nahrazovat TRESTY Z VÝTVARNÉ VÝCHOVY (kdyby tyto existovaly).

TESTY

V poslední době je velmi časté slovo test.
Sbírky vypracovaných testů pro přípravu k přijímacím zkouškám a k maturitě se staly téměř bestsellery. Výuka se často cíleně zaměřuje k vykonání přijímacích zkoušek na další typ školy. Učit se kvůli zkouškám a známkám je plýtvání časem dětí a velké zlo pro rozvoj myšlení. Testy neučí řešit problémy. Tento způsob vede k tomu, že v konečném důsledku žák nebo student nezvládá množství požadavků a ve vyšších ročnících je nezpůsobilý k serioznímu studiu například na vysoké škole.

HODNOCENÍ A POROVNÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování a zbytečná hodnocení žáků velmi narušují pravidelný systém výuky, který je nezbytný v procesu učení, znervózňuje a stresuje žáky a zdržuje učitele.
Pokud se dítě už od první třídy učí přemýšlet a efektivně se učit, nebude pro ně problém vypracovat jakýkoliv test nebo úkol na přijímacích zkouškách.

Testování vědomostí v CD-Chytré dítě má své místo, ale je to jen závěr výuky. Pro každého žáka je podstatné, aby získal základy logického myšlení, dobré paměti a představivosti spolu s vysvětlením nových pojmů a vztahů potřebných k pochopení matematiky.


Výuková CD CHYTRÉ DÍTĚ o matematice:

Než začne matematika, Matematika 1, Matematika 2+3, Matematika 4+5, Zlomky - je jediná řada CD, zaměřená především na výuku. Obsahuje vše, co by se měl žák naučit na prvním stupni ZŠ. Tato CD uplatňují novou efektivní metodiku výuky matematiky. Klade se důraz na geometrii, cvičení prostorové představivosti, samostatné a tvořivé učení.
Příkladů k procvičení je samozřejmě na výběr velké množství.

Dyslexie, SPU. Pro nadané žáky obsahují mnoho podnětů pro další rozvíjení jejich schopností. Pro děti, které z různých důvodů mají problémy s učením, je zde vhodná metodika, která umožňuje vyrovnávání vědomostí s ostatními dětmi.


Hana Daňková