Multimedia ART
 
 
 

Znojmo předávalo ceny mladým spisovatelům
Tisková zpráva

Výsledky celostátní soutěže pro talentované děti - Mladý spisovatel
Vyhlašovatelé:
ZŠ JUDr. J. Mareše Znojmo - škola s programem pro rozvoj nadání a talentu dětí
Multimedia ART - RNDr.Hana Daňková - multimediální výukové programy

Vyhodnocení proběhlo 10.10.2007 v historickém Althanském paláci ve Znojmě. Zahájil místostarosta Mgr.Marian Keremidský. Předávaly se ceny v básních a próze žákům od 8 do 15 let. Celkem se sešlo 2014 prací z celé ČR. Mnoho z nich dosahovalo vynikající úrovně. Zúčastnili se žáci, kteří tvořili své prvotiny samostatně, nebo pod kontrolou svých učitelů, ale také žáci, kteří se systematicky věnují této činnosti pod vedením profesionálních spisovatelů a novinářů.

Na vyhodnocení se zúčastnili rodiče i někteří učitelé. Program předání cen doprovodili soutěžící autorským čtením, a ke zdaru akce přispěli žáci ZŠ JUDr. J. Mareše hudebním a dramatickým vystoupením.

Miloslav Hubatka

O SOUTĚŽI.

Soutěže se účastnili žáci a studenti ze všech stran České republiky, sešlo se víc než dva tisíce příspěvků. Do dalšího kola vybrala porota 599 příspěvků.
V této soutěži nešlo jen o splnění domácího úkolu, nebo školního slohu, ale o svobodný projev tvořivosti a nadání.
Jedním z faktorů, které zřetelně ovlivnily zájem o účast, bylo volné téma příspěvků, v tomto byla tato soutěž naprosto ojedinělá. Dalším bylo to, že příspěvky, které žáci poslali v elektronické podobě, byly všechny uveřejněny v plném znění na webu soutěže, nebylo však možné, vystavit práce, poslané v papírové podobě, mezi kterými se objevilo rovněž mnoho zajímavých děl.
Práce mnoha dětí mohou být vzorem pro ostatní. Dostali jsme i několik knih, zajímavých námětem i literárním zpracováním.
Žáci psali pohádky, básničky, rozebírali, co je trápí či těší, některá dílka byla tématicky velmi závažná, jiná pohodová, šířící dobrou náladu nebo nutící čtenáře k zamyšlení, rozjímání a snění. Mnohé byly i krásně graficky upravené a ilustrované. Několik nejmladších sáhlo i do komiksu. Zvlášť jsme byli překvapeni "dětskou" poezií, která vykazuje známky dospělosti.
To, že žáci napsali, jak je tvůrčí psaní na volné téma bavilo, a že je začala zajímat i čeština, musí potěšit každého učitele.
Velká většina těch „nejmladších spisovatelů“ měla opravdu originální náměty a témata. Starší se v některých případech až příliš nechali ovlivnit oblíbenou četbou či filmem.
Mezi příspěvky žáků se vyskytovaly běžné slohy i texty s chybami, které se v mnoha případech daly zdůvodnit tím, že žáci ještě gramatiku neznají. Nechtěli jsme je však ze soutěže vyloučit, protože se všichni velmi snažili. Příště jistě budou psát lépe. Drtivá většina příspěvků žáků , nejen těch oceněných, byla opravdu dobrá a u mnohých z nich slovo „mladý spisovatel“ je naprosto oprávněné. Takže - jen tak dál, naši milí mladí spisovatelé! Dostáváte touto cestou možnost zdokonalit se a kdo ví? Možná jména mnohých z vás uvidíme na obálkách knih, nebo o vás uslyšíme v podobných profesích.
Žákům a studentům přejeme mnoho zdaru v dalších snahách.

Děkujeme ředitelům a učitelům škol za podporu soutěže.

Hana Daňková